Wiskunde nog altijd ‘niets voor meisjes’ in Italië

In het grote vergelijkende onderwijsonderzoek waarvan de resultaten dinsdag zijn gepubliceerd, vallen twee dingen op voor Italië. In geen van de 81 onderzochte landen zijn de verschillen tussen jongens en meisjes op het gebied van wiskunde zo groot als in Italië. En in alle van de drie onderzochte leergebieden (wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid) bestaan er grote verschillen tussen leerlingen in het noorden van het land en het zuiden.

NRC bericht vandaag uitgebreid over dat internationale PISA-onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de prestaties van vijftienjarige leerlingen (PISA staat voor Programme for International Student Assessment). Op een aantal punten is in Italië de tendens vergelijkbaar met die in Nederland, die in het NRC-artikel uitgebreid wordt besproken, met een aantal interessante grafieken. Een algemene achteruitgang op vrijwel alle fronten, vermoedelijk als gevolg van de coronapandemie – een daling die overigens ook in pre-Covid jaren al werd gemeten. Aandachtsproblemen door mobiele telefoons. Op veel vlakken betere studieresultaten van meisjes dan jongens. Meisjes die meer lezen dan jongens.

Grote kloof

Maar alarmerend in Italië is de enorme kloof tussen jongens en meisjes in wiskunde. Het is alsof meisjes een jaar minder les hebben gehad in wiskunde dan jongens, zo groot is het verschil. In analyses in Italiaanse media wordt de verklaring unaniem gezocht in culturele factors: het gevoel, of de overtuiging, dat wiskunde niets is voor meisjes. Onderwijsdeskundigen zien dat effect al op de lagere school, waar meisjes minder goed rekenen dan jongens. Het is een van de oude stereotypes die hardnekkig voortleven in Italië.

Ook alarmerend zijn de grote verschillen tussen noord en zuid. Op alle gemeten gebieden doen vijftienjarige scholieren in het noorden het veel beter dan die in het zuiden. Grofweg gezegd zit een vijftienjarige in het noorden op het niveau van Estland, terwijl een uit het zuiden blijft steken op dat van de Verenigde Arabische Emiraten. Het lijkt wel of ze uit verschillende onderwijssystemen komen, was een commentaar.

Wiskunde en natuurwetenschap onder het gemiddelde

Er wordt al langer gepleit voor een grondige reorganisatie van het onderwijs in Italië – ik schreef er eerder over. Gebrek aan docenten, en veel niet-gekwalificeerde docenten. Slechte voorzieningen. Didactische methoden die beter kunnen. Geen goede carrièremogelijkheden voor docenten die zich onderscheiden. Relatief korte leerplicht en relatief weinig hoog-opgeleiden. Ongelijke kansen. Het lijstje problemen is lang.

Qua wiskunde en natuurwetenschappen presteert Italië onder het gemiddelde van de deelnemende OECD-landen. Een ander probleem dat het Pisa-onderzoek signaleert, is dat er vergeleken met andere onderzochte landen weinig top-studenten zijn. Maar de politieke aandacht voor al deze problemen in Italië is laag. Ik verwacht niet dat het PISA-onderzoek hier iets wezenlijks in zal veranderen.

2 gedachten over “Wiskunde nog altijd ‘niets voor meisjes’ in Italië”

  1. Ik denk dat er inderdaad in de beeldvorming van meisjes in Italië weinig wordt gewerkt aan hoe mooi STEM vakken zijn en wat je ermee kunt. Ik hoop dat ‘technische’ bedrijven in hun CSR hieraan meer en beter willen gaan bijdragen.

  2. Als kinderen weer vertrouwen hebben dat wat je kunt belangrijker is dan wie je kent, zou dat al een hele motivatie zijn. Als docenten leerlingen stimuleren beter te worden dan ze zelf zijn of althans accepteren zou dat een tweede stap zijn. Herhalen wat de leraar zegt is belangrijker dan zelf onderzoeken. Dat speelt later door in de maatschappij waarin onderzoek naar wat je meerdere zegt wel klopt, niet gepast is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *