Bloei en verval van Sicilië

Cover De vele gezichten van Sicilië

Een goed overzicht in het Nederlands van de fascinerende ontwikkelingen die Sicilië in de loop der eeuwen heeft doorgemaakt, was er nog niet. Historicus Fik Meijer schetst een helder en boeiend beeld van de bloeiperiodes van het eiland en van het verval, zoals dat al eeuwen geleden inzette.

Wie is de schrijver?

Fik Meijer
Fik Meijer

Fik Meijer (1942) is classicus en historicus en heeft verschillende hoogleraarsposten vervuld aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. Hij heeft tientallen boeken gepubliceerd, vooral over thema’s uit de klassieke oudheid. In 2007 is Meijer met emeritaat gegaan, maar hij is blijven schrijven en vertalen. De meeste van zijn boeken zijn geschreven voor een breed publiek: in 2005 was hij de eerste winnaar van de Oikos publieksprijs. Dat is een onderscheiding die door Nederlandse en Belgische vakgenoten wordt toegekend aan iemand ,,die een belangrijke bedrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek”. 

Lees Meer over dit boek…

… in de recensie die ik schreef voor NRC

Zijn grote kennis van de oudheid drukt een stempel op dit boek. Met behulp van veel anekdotes beschrijft hij in de eerste honderd pagina’s hoe de Grieken het eiland koloniseerden, de Carthagers er hun oog op lieten vallen en de Romeinen er een graanschuur van maakten. In de beheersing van dit historische materiaal toont zich de hand van de meester – dat is minder zichtbaar in zijn beschrijving van een andere bloeiperiode van Sicilië, de jaren dat Frederik II (1194-1250) daar de baas was en de bijnaam verwierf van stupor mundi, de man die de wereld versteld deed staan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *